Handlekurv

0 stk. kr 0,00

My Cart -

0 stk.
Alle kategorier
Pris
  1. 21 kr - 42251 kr
Produsent
Størrelse
Egenskaper til støvmaske
Filter fikseringstape
Beskyttelsesnivå
  1. FFP2 (12)
  2. FFP3 (16)
  3. K1 (7)
  4. K2 (2)
  5. P1 (4)
  6. P2 (8)
  7. P3 (29)
  8. Set inneholder ikke filter (6)
  9. Show more

Åndedrettsvern

Her finner du engangsbruk og gjenbrukbare sikkerhetsmasker, luftsystemer, filtre og tilbehør til åndedrettsvernfra Honeywell, 3M og andre merker.

Du kan filtrere produkter ved hjelp av disse filtre: merke, sikkerhetsmaskeelement, beskyttelsesnivå, filtertype og filterstørrelse.

Det finnes flere typer av forurensning på arbeidsplassen, derfor er det nødvendig å velge den riktig sikkerhetsmaske, den som kan garantere full beskyttelse mot et bestemt farlig material. Sikkerhetsklasser er merket med bokstaver og tall (for eks. A1P3). Bokstaven angir materialet filteret beskytter deg mot. Nummeret viser nivået på denne beskyttelsen (1 - 3).

Filterklassifisering i henhold til farlige stoffer

A –         Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65oC (for eks. løsemidler, hydrokarboner);

AX –       Organiske gasser og damper med kokepunkt under 65oC;

B –          Uorganiske gasser og damper (for eks. cyanid, klor, saltsyre, formaldehyd);

E –          Sure gasser og damper (for eks. svoveldioksid);

K –          Ammoniak og organiske aminoderivater;

P –          Partikler og støv;

CO –      Karbonmonoksid;

Hg –       Kvikksølv damp;

Nox –    Nitrogenmonoksid, nitrogengass, nitrogenoksyder;

I –           Jod.

Filter klassifisering etter beskyttelsesnivå

Beskyttelse mot partikler, støv og aerosoler:

P1 –       beskyttelse mot grove partikler uten spesifikk toksisitet;

P2 –       beskyttelse mot  partikler og / eller flytende aerosoler, identifisert som farlig eller irriterende;

P3 –       beskyttelse mot giftige faste partikler og / eller flytende aerosoler.

Beskyttelse mot gass og damp:

1 –          for gassinnhold opptil 1,000 ppm per volum;

2 –          for gassinnhold opptil 5,000 ppm per volum;

3 –          for gassinnhold opptil 10,000 ppm per volum;

Obs! i over 70% av tilfellene er risikoen for brukeren fra både partikler og gasser. Derfor er det nødvendig å bruke et kombinasjonsfilter med aktivert kull og mekaniske (P) elementer.

Selvforsynt åndedrettsvern må brukes hvis:

-          oksygen innhold er lavere enn 17%;

-          konsentrasjonen av farlig stoffer er ukjent eller for høyt;

-          filteret beskytter ikke mot farlig stoffer som finnes tilstedet.